Media wars vol. 1

 
Prvi pravi globalni medijski sistemi, sluţili su, u prvom redu, kao glavno sredstvo reklamiranja proizvoda raznih korporacija namenjenih prodaji i kao glavno sredstvo probijanja tih korporacija na nova tržišta. U drugom redu, prvi globalni medijski sistemi, tačnije, njihovi informativni i zabavni programi, služili su kreaciji povoljne klime za stvaranje profitno orijentisanog društva. Ti prvi globalni medijski sistemi bili su međunarodne telegrafske novinske agencije, radio i film. Ti prvi globalni medijski sistemi predstavljaju neophodnu komponentu globalnog kapitalizma i jedna su od njegovih glavnih karakteristika. Prema tome, globalne medije je najbolje proučavati u političko – ekonomskom kontekstu, u smislu pitanja društvene, ekonomske i politiĉke moći i kontrole nad ulogom medija i u smislu pojašnjenja zašto su globalni medijski sistemi većinom pod uticajem zapadnih, posebno američkih, medijskih kompanija. (Dalje)


Konstrukcija krilatice: "Slobodan protok informacija,roba, resursa..."

 
Zagovaranje principa slobodnog protoka informacija kao osnove za uspostavljanje slobodnog i demokratskog društva jeste globalna implementacija Prvog amandmana američke Deklaracije prava, u službi globalnih američkih medijskih interesa. S obzirom na dominaciju SAD-a nakon Drugog svetskog rata, pošlo im je za rukom da taj princip postane deo zvaniĉne politike novooformljene organizacije UNESCO. Na taj način princip „slobodnog protoka informacija“ postaje i politiĉko i ekonomsko sredstvo dominacije nad globalnim medijskim i komunikacionim sistemima. Ilustracije radi, Prvi amandman navodi da Kongres neće uspostaviti državnu religiju ili sputavati ljude u slobodi veroispovesti, te garantuje slobodu govora i štampe. Takođe, prvi amandman garantuje slobodu na okupljanje i peticioniranje građana.
 
U preambuli povelje UNESCO-a stoji da: „Verujući... u slobodnu razmenu ideja i znanja, jedinstveni u odlučnosti da uvažavamo i razvijamo sredstva komuniciranja medju narodima i da koristimo ta sredstva u svrhu međusobnog razumevanja i istinitijeg i potpunijeg upoznavanja njihovih života.“
 (Dalje)


Internet - kontrola prerušena u karakter liberalnosti i demokratičnosti

 

Proces digitalizacije devedestih tekao je munjevitom brzinom i najavio je značajne promene na medijskom nebu, u smislu redefinisanja, integracije i uticaja na produkciju i distribuciju muziĉke, filmske, televizijske i radijske industrije, koje su, kako smo ranije naveli, veliki globalni medijski sistemi. Takozvana digitalna revolucija i pojava interneta doveli su do novog medijskog okruţenja okarakterisanog kao informacioni autoput, superbrza traka za protok informacija ili globalna informativna infrastruktura. U takvom okruženju pojedincu je preko personalnog raĉunara omogućen globalni pristup svim vrstama podataka i omogućena je trenutna komunikacija sa svim rezidentima Mekluanovog globalnog sela. Jedan od vodećih ljudi onlajn industrije i predsednik kompanije Majkrosoft, Bil Gejts, komentarisao je: „Naša industrija promeniće način poslovanja, učenja i zabave mnogo više nego što ljudi izvan naše industrije očekuju.“ S obzirom na to da smo još uvek na početku digitalne revolucije i snalaženja u novom digitalnom globalnom medijskom okruženje, sasvim je opravdano razmišljati o efektima koje to okruženje donosi. Možemo posmatrati pojavu interneta kao mogućnost demokratizacije i liberalizacije globalnog medijskog sistema ili jednostavno kao novo šahovsko polje na kojem će postojeći medijski moguli samo možda malo drugaĉije da rasporede svoje figure.

 (Dalje)


«Prethodni   1 2 3 4