99 odsto/posto/percent u Novom Sadu?!

 

Da li ste ovih dana dobili eksluzivan poziv putem neke social network da se uključite u "Okupiraj Novi Sad" akciju??? Recimo putem Facebook-a ili Google+?? E! Ja jesam! A pošto smatram sebe za "obaveštenu" osobu, znala sam OČSZR ("O čemu se tu zapravo radi"...omiljena konstrukcija pitanja neobaveštenih novinara!). Pokušala sam da linkom dođem do home page ili iole nekakve informacije ko pokreće, kada, zašto? Previše sam tražila, link je slomljen, bar taj koji je meni upućen. Zaključak, nije neko izdržao da ne bude u trendu sa onlajn aktivizmom! 

Od kada se vesela povorka "Occupy Wall Street" počela da puni novinske stranice, televizijske priloge i internet stranice, nema ko nije bio pozvan da okarakteriše taj pokret kao:"Woodstock 21. veka" ili "Revolucija internet generacija" ili "Produžetak arapskog proleća"... Ako vas interesuje šta oni sami za sebe govore, lepo http://occupywallst.org/about/, "enter" i super. Upreše se raznorazni analitičari, istoričari, ekonomisti, političari, aktivisti da "ocene" je li, šta to znači, kuda vodi, itd. Pa kada su me već pozvali iz novosadskog odseka za "okupatorska posla" da i ja dam svoju ocenu. (Dalje)


«Prethodni   1 2 3