Birajte otrov gospodo? - Diskriminacija, netransparentnost, krešenje Zakona o visokom obrazovanju...

Priča je sledeća:

Diplomirala u roku, što znači da sam upisala fakultet 2007/2008, završila 2010/2011. Diplomirala sam za tačno 3 godine i 11 meseci. Odlučih potom da upišem master na jednom drugom fakultetu. Uslovi konkurisanja objavljeni na sajtu dotične visoko obrazovne ustanove: 

2. Uslovi konkurisanja:

U prvu godinu master akademskih studija na TOM I TOM FAKULTETU može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije utvrđene studijskim programom i ostvarilo: 
1. najmanje 180 ESPB bodova – ako master akademske studije imaju 120 ESPB bodova; 
2. najmanje 240 ESPB bodova – ako master akademske studije imaju 60 ESPB bodova. 
Studijskim programom utvrđuje se koji su programi osnovnih studija odgovarajući za nastavak studija na određenom studijskom programu.

Za sada sve regularno. Dokumentacija potrebna za prijavu na Konkurs objavljena na sajtu:

5. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata: 

Konkursni list 
- Diploma o završenim osnovnim akademskim studijama sa dodatkom diplome ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama;
- Uverenje o položenim ispitima na prethodno završenim osnovnim akademskim studijama; 
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Kratku biografiju; 
- Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs
- Dokaz o uplati naknade za upis i premiju za kolektivnog osiguranje studenata (donosi se prilikom upisa). 

Deluje sasvim jasno zar ne?! Dobro, skupim ja traženu dokumentaciju, složim i odnesem gospođi referentu za odabrani master program. Za sada sve u redu, gospođa pregledala, zaprimila. Ja dobila papirče (potvrdu) da sam predala dokumentaciju za prijavu na Konkurs i da je ista zaprimljena. Preostalo mi da čekam preliminarne rang liste.

Objavljivanje preliminarne rang liste trebalo je da bude 28.10, petak, bilo je 31.10 ponedeljak i gle čuda, nema me na listi. Dobro de, bez panike, ajde da pregledam kriterijume rangiranja kandidata, takođe objavljene na sajtu dotične ustanove:  (Dalje)